Nachádzate sa tu:  Domov > Dokumenty a predpisy > Dokumenty a tlačivá

 

Tlačivá pre stavebnú oblasť:

názov tlačiva tlačivo (doc) tlačivo (pdf)
žiadosť o vydanie stavebného povolenia tlačivo tlačivo
žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia tlačivo tlačivo
žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia tlačivo tlačivo
ohlásenie drobnej stavby tlačivo tlačivo

 

Tlačivá pre oblasť životného prostredia:

názov tlačiva tlačivo (doc) tlačivo (pdf)
žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín tlačivo tlačivo

 

Iné tlačivá:

Čestné prehlásenie - návratka pre účely oznámenia v zmysle zákona o 79/2015 Z.z. o odpadoch, či domácnosť vykonáva likvidáciu biologicky rozložityeľného odpadu kompostovaním, alebo požaduje o zabezpečenie kompostovania obcou. Toto tlačivo je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácností t. j. buď vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rod. dome (byte) nebýva. Vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné odovzdať na Obecný úrad v Igrame do 25.02.2017.

 

tlačivo

Aktuálne oznamy:

Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva občanov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení elektriny. Viac info na nasledovnom linku.

Oznámenie o ukončení činnosti detskej lekárky MUDr. Devečkovej a novej lekárke MUDr. Hervayovej, ktorá prevzala agendu nájdete na nasledovnom linku.

Stiahnite si nové cestovné poriadky platné od 10.12.2017 na nasledovnom linku.

Plánované budovanie optickej siete spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. v 05/2018 - bližie informácie nájdete na nasledovnom linku.

Užitočné odkazy:

geoportal obce Igram

 

portal elektronickych sluzieb obce Igram

informácie zo života obce a samosprávy

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

Správca obsahu:

Obec Igram
Igram č. 217, 90084 Igram
Tel.: +421 (033) 6455209
Email: admin@igram.sk

Technický prevádzkovateľ:

WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20, 917 01 Trnava
Tel.: +421 (033) 2933500

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Igram www.igram.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, na zlepšovaní obsahu neustále pracujeme. Uvítame podnety občanov a širokej verejnosti.