PHSR

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre roky 2015-2022 si môžete pozrieť na nasledovnom linku.