Zverejňovanie faktúr

V zmysle ustanovení §5b zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, obec Igram zverejňuje na svojej webstránke údaje o faktúrach za tovary služby a práce.

faktúry za rok 2017/07

faktúry za rok 2017/06

faktúry za rok 2017/05

faktúry za rok 2017/04

faktúry za rok 2017/03

faktúry za rok 2017/02

faktúry za rok 2017/01

faktúry za rok 2016

faktúry za rok 2015

faktúry za rok 2014