Zverejňovanie zmlúv

V zmysle ustanovení §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, obec Igram zverejňuje na svojej webstránke informácie o uzatvorených zmluvách.

Partner Predmet zmluvy Príloha Dátum zverejnenia
ENVIROPOL s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zmluva 16.06.2017
MARFA Trading, s.r.o. Zmluva o marketingovej spolupráci zmluva 06.06.2017
TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva zmluva 28.04.2017
Lomtec.com a.s. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie zmluva 18.04.2017
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa zmluva 06.03.2017
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Igram_01 zmluva 06.03.2017
Jozef Vadovič VADAS Zmluva o poskytovaní služieb zmluva 02.03.2017
Gemini Group s.r.o. Zmluva o poskytnutí služby zmluva 02.08.2016
KRALIK & PARTNERS s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb (mandátna zmluva) zmluva 05.05.2016
KRALIK & PARTNERS s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb (mandátna zmluva) zmluva 05.05.2016